รายละเอียดห้องประชุมสัมมนา

ชื่อห้อง

ขนาด

พื้นที่ / ตร.ม.

Classroom

Theatre

U Shape

U Chair

Buffet

Set

     พาโนรามา       ท่าชัย

30 x 20 x 4.2

600 

500

800

280

300

500

500

                        ศรีนาวา
20 x 40 x 4.2

800 

800

1200

500

500

800

800

           ท่าชัย 1

15 x 20 x 4.2

300  

200

400

140

150

250

250

           ท่าชัย 2

15 x 20 x 4.2

300 

200

400

140

150

250

250

             ศรีกระอาง

10 x 15 x 3.5

150  

80

100

70

80

100

100

            วังดอกไม้

10 x 15 x 3.5

150  

80

100

70

80

100

100

        คีรีวัน

10 x 10 x 3.5

100  

60

80

50

80

50

50

          วังทิพย์

5 x 10 x 4.2

50

25

50

20

30

30

30

          วังบอน

5 x  6 x 4.2

30 

20

40

15

20

25

25

              ดอนยอ 1-4

4 x  5 x 4.0

20 

20

30

20

30

30

20

       รีสอร์ท         ดงละคร

12 x 20 x 3.5

240  

160

250

100

120

150

150

          เรือนต้น

8 x 20 x 3.5

160  

80

120

60

80

100

100

          ศรีจุฬา

7 x 9 x 3.5

60 

30

60

30

35

40

40

       วังน้ำ

5 x 6 x 3.5

30 

20

30

15

20

25

25

         วังไทร

5 x 6 x 3.5

 30  

20

30

15

20

25

25

     
   ห้องท่าชัย 1  ฉากห้องประชุม  ขนาด 5 x 3 เมตร  ขนาดเวที   ขนาด 8.00  x 3.00 x 0.60  เมตร 
  ห้องท่าชัย 2  ฉากห้องประชุม  ขนาด 5 x 3 เมตร  ขนาดเวที   ขนาด 5.00  x 2.50 x 0.60  เมตร
 
    ห้องศรีนาวา  ห้องประชุมด้านหน้า  ขนาด 8 x 4 เมตร  ขนาดเวที   ขนาด 8.00  x 3.50 x 1.00  เมตร 
  ห้องศรีนาวา  ห้องประชุมด้านหน้า  ขนาด 8 x 4 เมตร  ขนาดเวที   ขนาด 6.00  x 3.00 x 1.00  เมตร
 
 

สถานที่รับประทานอาหาร จัดเลี้ยง ณ ห้องอาหาร

 
 
ห้องพรหมณี  จำนวน  250 ท่าน  
ห้องท่าทราย จำนวน  100 ท่าน  
ลานเบียร์ จำนวน  40 ท่าน  
ห้องวังกระโจม จำนวน  60 ท่าน  
ระเบียงวังกระโจม จำนวน  100 ท่าน  
ห้องศรีเมือง จำนวน  60 ท่าน  
ห้องอาษา จำนวน  150 ท่าน  
ห้องท่าช้าง จำนวน  220 ท่าน  
ห้องทรายทอง จำนวน  170 ท่าน  
ห้องทองหลาง จำนวน  220 ท่าน  
 
 
 
 

อุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวก

-    LCD โปรเจ็กเตอร์         
-    เครื่องฉายสไลด์         
-    เครื่องฉาย แผ่นใส         
-    จอ  LCD  ขนาดใหญ่         
 -   ไวท์บอร์ด          
-     ฟลิปชาร์ต